HACCP/ GHP

Oprócz zawodu dietetyka, zajmuję się również opracowywaniem dokumentacji wymaganych przez Inspekcję Sanitarną dla wszelkich przedsiębiorstw zajmujących się żywnością, czyli księgi HACCP/ GHP/GMP.

 

wefsawfsdc

 • HACCP, czyli Hazard Analysis and Critical Control Point – Analiza Zagrożeń i Krytyczny Punkt Kontroli.

System ten ma na celu zapewnienie bezpieczeństwa zdrowotnego konsumenta spożywającego żywność wyprodukowaną w warunkach wdrożonych i sprawdzonych pod względem skuteczności procedur.

 • GHP = Dobra Praktyka Higieniczna
 • GMP = Dobra Praktyka Produkcyjna

 

 

Od 1 stycznia 2006 r. wszystkie podmioty które produkują i wprowadzają żywność do obrotu mają obowiązek stosowania zasad systemu HACCP.

Obowiązek posiadania wdrożonego systemu HACCP reguluje Ustawa z dnia 25 sierpnia 2006 r. o Bezpieczeństwie żywności i żywienia (Dz. U. z dnia 27 września 2006 r.), które przywołuje i opiera się min. na przepisach:

 • Rozporządzenia (WE) nr 178/2002 Parlamentu Europejskiego
 • Rozporządzenia (WE) nr 852/2004 Parlamentu Europejskiego

Dla kogo? 


Zgodnie z obowiązującym prawem (Ustawa o warunkach zdrowotnych żywności i żywienia z 30 października 2003 r. Dz.U. 2003 Nr 208 poz. 2020; Rozporządzenie (WE) NR 852/2004 PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY z 29 kwietnia 2004 r.) wszystkie firmy produkujące, przetwarzające, serwujące (cateringowe i żywienia zbiorowego), transportujące, handlujące i pakujące artykuły żywnościowe, bez względu na rodzaj, wielkość i specyfikę, zobowiązane są do wdrażania systemu HACCP w oparciu o zasady zawarte w Kodeksie Żywnościowym.

Opracowuję dokumentację dla:knj

 •  zakładów produkujące żywność,
 • firm cateringowe, domy weselne
 • restauracji,foodtrucków, kawiarni, barów,
 • zakładów żywienia zbiorowego (żłobki, przedszkola, szkoły, sanatoria, szpitale, zakłady pracy),
 • sklepów sprzedający produkty żywnościowe),
 • firm transportujących żywność ( zasięg polski oraz zagraniczny),
 • magazynów i hurtowni żywności.

 

Zalety wdrożenia i certyfikacji

Wdrożenie systemu zarządzania bezpieczeństwem żywności HACCP zapewnia następujące korzyści:

 • spełnienie wymogów prawnych;
 • ułatwienie działalności operacyjnej poprzez jasne i precyzyjne procedury postępowania;
 • potwierdzenie zgodności z prawem i przepisami dotyczącymi bezpieczeństwa żywności;
 • poświadczenie Państwa troski o jakość i bezpieczeństwo żywności;
 • zwiększony dostęp do nowych klientów i partnerów biznesowych, którzy mogą wymagać od nas posiadania certyfikatu HACCP;
 • szybsze tempo rozwoju organizacji poprzez analizę wyników z audytów wewnętrznych i przeglądów zarządzania;
 • rozwój nowych i innowacyjnych produktów poprzez uzyskiwanie informacji zwrotnej od klienta.

ewfcsd

W ramach usług oferuję Państwu:

 1. opracowanie i wdrożenie systemu HACCP,
 2. stworzenie  dokumentacji GHP/GMP w szybkim czasie,
 3. wsparcie przed i po wizycie sanepidu,
 4. szkolenia personelu na miejscu u Klienta (minimum sanitarne, GHP/GMP, HACCP),
 5. przygotowanie dokumentacji wraz z rejestrami, drukami, formularzami, procedurami i instrukcjami,
 6. dodatkowo tworzę szczegółową listę alergenów oraz schematy    technologiczne,
 7. stały kontakt e-meilowy oraz telefoniczny z klientem.

obraz-22Posiadam doświadczenie we wdrażaniu i opracowywaniu HACCP/GHP/GMP – poparte certyfikatem audytora  systemu HACCP.

Usługi wykonywane są na terenie całej Polski.

KONTAKT:

tel.690-188-548

e-mail: haccp@wiecejzdrowia-dietetyk.pl